14 de gener 2023

Mina de Can Canaletes. Cerdanyola del Vallès.

Aquesta mina situada a Cerdanyola del Vallès és una galeria de conducció d’aigües, contràriament a les que s’han excavat per trobar aigua o per tal d’augmentar el cabal d’alguna font, és una mena d’aqüeducte subterrani, que finalment tindrà continuïtat amb un clàssic aqüeducte superficial.

Amb un recorregut proper als 600m, presenta una secció habitual de 0,87m d’amplada i 1,42m d’alçada, 

Nosaltres entrem gatejant per un ensorrament proper a la mitat del trajecte subterrani (boques Est) que ens permeten introduir-nos per ambdós sentits de la galeria. Al llarg del recorregut trobem un mínim de cinc xemeneies o pous de buidatge (entre 2,1 i 2,6m), tancats amb tapadores metàl·liques. 
Veiem senyals d’inundació entre 0,40m i 0,80m del terra. També cal destacar la localització d’una inscripció V.Llobet. Lazaro del 24-?-1947.


Per l’extrem nord finalitzem per un con de deixalles abocades justament per una porta metàl·lica que trobem tancada. Podem veure un tub inferior de dimensions impracticables.


Com la majoria d’aquests subterranis presenta un traçat general gairebé rectilini, però en aquesta galeria trobem un sector amb una corba força pronunciada, que replantejada la topografia sobre la cartografia exterior, veiem que coincideix amb una barrancada superficial. Realment és una solució enginyosa, per tal d’evitar la necessitat de sortir a l’exterior, segueix a la mateixa cota, tot adaptant-se a la corba de nivell, per després reprendre la seva trajectòria general.

Per l’extrem sud un nou ensorrament amb dos accessos (boques Sud), també en gatoneres, que ens permeten sortir a l’exterior, i tornar a entrar de nou. Uns pocs metres més endavant trobem una paret d’obra que ens tanca el pas.