18 de març 2022

P01/M01 Valldaura

 

Novament visitem Valldaura al Parc Natural de la Serra de Collserola on s’ubica aquest interessant Centre d’investigació sobre autosuficiència. Després de diverses trobades el 14.03.2022 visitem aquest pou i mina d’aigua, tot col·laborant amb el Jaume (de l’equip de Valldaura) que farà una filmació per incorporar-la al documental que està realitzant sobre el centre.


Dades atmosfèriques

Situació

Descripció

El pou presenta dos accessos: un de vertical (P01) amb el clàssic brocal o barana artificial que està mig tapat per on colarem la corda que hem lligat a un arbre proper; l’altre, horitzontal, (M01) s’obre tres metres més baix. Entrem per la galeria, que abans era protegida per un reixat,  i als escassos cinc metres connectem amb la continuació del pou pel que ens despenjarem 4 metres. Tot aquest tram presenta diversos equipaments i tubs de bombeig per extreure l’aigua de l’aqüífer.

En el fons del pou s’intercepta una galeria recoberta pels habituals maons que s’allarga 9 metres per cada costat amb un nivell d’aigua de mig metre... el suficient perquè les botes d’aigua en lloc aïllar-nos actuïn com a recipients per mantenir els peus ben molls.

El total el recorregut suma 30 metres i el desnivell màxim és de 7. Tot i les seves modestes dimensions és un exemple força interessant d’aprofitament hídric.


13 de març 2022

Espluga Llorna-Tremp. 03.03.2022. (4)

 

Morfologies de detall

Com és típic de les cavitats en conglomerats observem la desigualtat en les parets que els agents fisicoquímics (erosius i de dissolució) provoquen una diversitat de resposta allisant o deixant en relleu els diferents còdols de la roca mare.

 Reproduïm tot seguit una excel·lent observació extractada d’un dels treballs de l’admirat Oscar Andrés sobre aquestes característiques en cavitat del relleu conglomerátic de Sant Llorenç del Munt. 

Concrecionament 

Els processos d’estalagmitització originalment blancs és mostren tenyits de colors freqüentment foscos on destaquen algunes infiltracions acolorides de grocs i vermellosos.