26 d’agost 2021

Avenc del Marge del Moro. 26.08.2021

Tornàrem a l’avenc del Marge del Moro (Vallirana) per tal de remuntar l’estretor que després dels pous prolonga la cavitat cap el sud.

En l’equip d’aquest Espeleodijous hi érem: Dolors Boter, Mari Oliveras, Pere Palau, Jordi Perera, Toni Robert i “Víctor”.

Tots vam intentar remuntar l’estretor, però només quatre ho aconseguiren.

Trobareu més informació en la corresponent nota a la pàgina d’Espeleodijous

23 d’agost 2021

El complex miner Zaragoza. Queralbs. (5) Primer Pis. La galeria natural.

 

Com descriu J. Rosaura (Catàleg Espeleològic de Catalunya. Vol4) en la corresponent fitxa d’aquest tram de mina.  Als 200 metres de l’inici de la galeria artificial, aquesta intercepta una cambra de 18 m de longitud. 

Alineada sobre una fractura aquesta “cova” presenta dos nivells superposats, amb un abundant concrecionament. És una estructura de dissolució sense relació directa amb l’exterior i presenta una gran varietat litogenètica entre la que cal destacar les nombroses excèntriques d’aspecte cristal·litzat i coral·loide  

Amb coloracions fosques i ferruginoses probablement degudes a les infiltracions metàl·liques procedents de la roca encaixant, i sense descartar el recobriment polsos d'alguns sectors com a conseqüència de la posterior explotació minera. 22 d’agost 2021

El complex miner Zaragoza. Queralbs. (4) Primer Pis.

Aquest nivell és el més freqüentat, sovint pels que han anat a visitat la "propera" cova de les Encantades del Puigmal.

És l'única galeria que ha estat topografiada i publicada per espeleòlegs (SIS-ERE) que també exploraren sector natural que intercepta.

En aquest primer pis s'han mesurat 435m de galeria minera artificial i 18 de cova natural.
...continua en l'apunt següent...