28 d’octubre 2021

Cavitats a la Serra de la Torre de Milà. (4) l'avenc Victòria.


Aquest post només presenta una selecció de les meves imatges de la darrera visita del 21.10.2021, és tracta d'una nota complementària de la publicada a l'Espeleodijous. 

També podeu consultar els apunts de la visita del 2013 a l'Espeleobloc: 

http://espeleobloc.blogspot.com/2013/06/lavenc-victoria-la-torre-del-mila-1.html

http://espeleobloc.blogspot.com.es/2013/06/avenc-victoria-la-torre-del-mila-2.html

L’avenc fortament estructurat sobre una fractura W-E, ens permet anar aprofundint per petits pous (9, 4, 10, 13 i 16) que enllacen plantes produïdes per acumulacions de blocs amb les parets sovint entapissades de recobriments estalagmítics.

La majoria de les verticals presenten estretors de capçalera i s’eixamplen tot seguit. La galeria final és de proporcions més generoses, i entre grimpades i destrepades entre blocs ens duu fins la màxima fondària actual als -80m.
 

El concrecionament mostra diverses etapes de creixement, excavació, esquerdament, caiguda, i de nou reconcrecionament. Des del punt de vista climàtic és notable, les formes globuloses d'etapes humides i posteriorment la gran quantitat de petites excèntriques que entapissen altres concrecions condicionades per un micro-clima més evaporític que facilita l'extrusió de la calcita aprofitant les microfissures. 

27 d’octubre 2021

Cavitats a la Serra de la Torre de Milà. (3) Situació.


La Serra de la Torre de Milà forma part del Montmell i està inclosa en el Pla d’Espais d’Interès Natural.
 


El relleu, força accidentat, pertany a la Serralada Prelitoral i participa de les característiques de l’anomenat Bloc de Bonastre, on un sòcol paleozoic és recobert per capes triàsiques coronades per dolomies i calcàries (Juràssic – Cretaci inferior). Es tracta d’un bloc elevat entre les fosses de Valls i del Penedès.
(adjuntem uns dibuixos dels sempre interessants itineraris geològics de Isabel Benet)

Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona: Isabel Benet: LA TALAIA DEL MONTMELL (museugeologic.blogspot.com)

 La plataforma on és situen les cavitats és un pla carstificat amb una abundant vegetació. Els antics alzinars han estat substituïts per pinedes amb un dens sotabosc. Una superfície rocosa amb formes arrodonides resultat d’un rascler cobert, ara exhumat, converteixen la plana en un lloc de trànsit complicat tot i solcat per nombrosos corriols.


L’excel·lent tasca de senyalització amb pintura blava, en l’arbrat a l’alçada, permet seguir un itinerari que condueix a les diferents boques de les cavitats.Notes anteriors sobre algunes cavitats a l'Espeleobloc

La següent nota la dedicarem a la recent visita a l'avenc Victòria...