24 de febrer 2022

Avenc de la Plomada - Cervelló 27.01.22 (1)

 

Visita del 27.12.22 per l'equip d'Espeleodijous format per: Dolors Boter, Pere Cantons, José Hidalgo, Mari Oliveras, Toni Robert, Rafel Solanas,Jordi Perera i "Víctor".

Aquesta cavitat, també coneguda con avenc Alícia Gil té 12 metres de desnivell i 72 de recorregut.

Tot i que les topografies publicades no ens ajuden gaire a copsar fàcilment una visió morfològica de la cavitat, podríem dir que bàsicament la cavitat està formada per una sala grosserament hemicónica amb petites “falses” derivacions produïdes pel reompliment sedimentari, i per un pou d’accés cilíndric que desemboca posteriorment amb el volum inferior, actuant com engolidor temporal.

...continua en l'apunt següent...

23 de febrer 2022

Avenc Bonic - Cervelló 27.01.22 (i 2)

Creiem que aquesta cavitat és desenvolupà inicialment sense contacte directe amb la superfície. Les infiltracions per microfissures anaren creant un espai per dissolució i en una etapa posterior el reompliren litogénicament i experimentaren algun episodi de solifucció que esberlaren formacions.

Més recentment la seva obertura a l'exterior, per l'evolució del relleu superficial, i en part per l'eixamplament espeleològic per desobstrucció, s'inaugurà una etapa de visites que per la seva riquesa estalactítica aconsellaren rebatejar-lo com avenc Bonic. Malauradament també s'inicià un període de vandalisme i destrucció. Tot i la desaparició d'una bona part del concrecionament original, encara resten fragments i racons de gran bellesa i notable interès morfològic. 

Les boques actuals provoquen una notable alteració, on la variació climàtica exterior afectà directament la cavitat, provocant en la primera saleta, propera a la superfície, una intensa corrosió.