21 de gener 2021

La Mina Juanita

 

El dijous 21.01.2012 respectant les restriccions perimetrals de la COVID19 ens vam aplegar cinc amics de l’Espeleodijous residents a Barcelona: Dolors Boter, José Hidalgo, Jaume Julià, Toni Robert i “Víctor”, amb l’objectiu de visitar aquesta mina de Collserola.

És van fer visites preliminars per alguns companys, el Benitoamb el seu interés mineralògic, el José que fa esport per Collserola, i el Toni que comprovà la localització i accessos. Vam anar amb els FFCC Reina Elisenda, seguidament Bus local i finalment una estonetacaminant per la Carretera de les Aiguesen direcció a Sant Pere Martí.

Es tracta d’una excavació en un paratge de roques metamòrfiques: Cornubiana i Granodiorita de color fosc, que s’explotava seguint uns filons metal·lífers de Ba-F-PB-Zn que es relacionen amb jaciment hidrotermals.

Son dos segments de mina (tres, si subdividim el primer en dos per la gatera) que en conjunt mesura uns cinquanta metres.

Vam aprofitar per recollir deixalles. Resta pendent que els autors de les pintades, que no fan rés més que embrutar el paratge, sen 'penedeixin i les esborrin. 

No ens estendrem gaire ja que existeix abundant material audiovisual i documents fàcilment accessibles a Internet. Probablement el més detallat és el treball de fi de grau d’Eloi Guerrero Loran que trobareu en un dels enllaços que adjuntem. Però segons les sabies paraules d’en Toni “cal fer una topo espeleo” ja que es dibuixos realitzats amb l’objectiu de mostrar el filons no son prou orientatius per la nostra visita.