27 d’octubre 2021

Cavitats a la Serra de la Torre de Milà. (3) Situació.


La Serra de la Torre de Milà forma part del Montmell i està inclosa en el Pla d’Espais d’Interès Natural.
 


El relleu, força accidentat, pertany a la Serralada Prelitoral i participa de les característiques de l’anomenat Bloc de Bonastre, on un sòcol paleozoic és recobert per capes triàsiques coronades per dolomies i calcàries (Juràssic – Cretaci inferior). Es tracta d’un bloc elevat entre les fosses de Valls i del Penedès.
(adjuntem uns dibuixos dels sempre interessants itineraris geològics de Isabel Benet)

Amics del Museu Geològic del Seminari de Barcelona: Isabel Benet: LA TALAIA DEL MONTMELL (museugeologic.blogspot.com)

 La plataforma on és situen les cavitats és un pla carstificat amb una abundant vegetació. Els antics alzinars han estat substituïts per pinedes amb un dens sotabosc. Una superfície rocosa amb formes arrodonides resultat d’un rascler cobert, ara exhumat, converteixen la plana en un lloc de trànsit complicat tot i solcat per nombrosos corriols.


L’excel·lent tasca de senyalització amb pintura blava, en l’arbrat a l’alçada, permet seguir un itinerari que condueix a les diferents boques de les cavitats.Notes anteriors sobre algunes cavitats a l'Espeleobloc

La següent nota la dedicarem a la recent visita a l'avenc Victòria...