08 de febrer 2021

El Túnel del Morrot (2). L'entorn.

 

Aquest vessant de Montjuïc és un lloc de notable interès geològic on es pot observar el Miocè i el seu patrimoni fossilífer i mineralògic. Es poden recórrer diversos itineraris.

El nostre amic Joan Rosell del Grup Mineralògic Català, ha publicat una una excel·lent guia-itinerari que és desenvolupa en els adjacents Jardins Costa i Llobera, que amablement ens ha autoritzat a incloure en aquest apunt. 
El dimarts 12 de gener 2021 vaig apropar-me a aquest interessant túnel, anomenat igualment pels malnoms de Coves d’Ali Baba, Hotel Transeunte i Hotel Montecarlo.

Vaig anar resseguint per la vora de la Ronda Litoral, inspeccionant la "Bauma dels Gats". Continua en el següent apunt...