09 de desembre 2021

Cova d’en Merla. Roda de Berà. (1)

Cavitat molt coneguda que vàrem revisitar amb un grup d'Espeleodijous el 09.12.2021.

Tot i que els cartells indicadors, el mapa cartogràfic del ICGC, etc. anomenen la cavitat amb diferents grafies, en aquestes notes ens la referirem com a Cova d'en Merla

Les nostres visites anteriors: 

Antecedents històrics

Font i Sagué, N. (1897) 

Faura i Sans, M. (1906)

Ferraté, J. (1908)

Ferrer, A.; Castell, J.; Herrera, JA.; Albalate, A.; Medina, J. (1973)

Sens dubte aquest és el treball més actual i complert del que inserim algunes de les pàgines més interessants referides a la Cova d'en Merla amb topografia de detall, climatologia, biospeleologia i arqueologia, 


...continua en els apunts següents...