12 de desembre 2021

Cova d’en Merla. Roda de Berà. (3)

 

El concrecionament

Com heu pogut veure en les notes anteriors, gairebé tots els ancoratges utilitzen elements naturals com les estalagmites que sobresurten de les colades que constitueixen les rampes de la cavitat.

Hi ha també recobriments parietals sovint colorejats per infiltracions orgàniques. 

Aquest processos reconstructius poden mostrar signes de fragmentació i de nou creixement, el que evidencia una depredació i destrucció "humana" en varies etapes, que és superposen a les variacions ocasionades per la evolució tectònica i les canviants condicions climatològiques....continua en l'apunt següent...