13 de desembre 2021

Cova d’en Merla. Roda de Berà. (4)

Les excèntriques

El que més apreciem d'aquesta cavitat és l'elevat nombre de racons amb profusió d'excèntriques, de les que seguidament us mostrem amb una selecció d'imatges. Les seves formes coral·loides, diríem gairebé "orgàniques" defugen les lleis de la gravetat implicant un microclima d'evaporació i alhora un règim on la variació i augment de la temperatura facilita la cristal·lització i precipitació de calcita en aragonita.