23 d’agost 2021

El complex miner Zaragoza. Queralbs. (5) Primer Pis. La galeria natural.

 

Com descriu J. Rosaura (Catàleg Espeleològic de Catalunya. Vol4) en la corresponent fitxa d’aquest tram de mina.  Als 200 metres de l’inici de la galeria artificial, aquesta intercepta una cambra de 18 m de longitud. 

Alineada sobre una fractura aquesta “cova” presenta dos nivells superposats, amb un abundant concrecionament. És una estructura de dissolució sense relació directa amb l’exterior i presenta una gran varietat litogenètica entre la que cal destacar les nombroses excèntriques d’aspecte cristal·litzat i coral·loide  

Amb coloracions fosques i ferruginoses probablement degudes a les infiltracions metàl·liques procedents de la roca encaixant, i sense descartar el recobriment polsos d'alguns sectors com a conseqüència de la posterior explotació minera.