22 de febrer 2022

Avenc Bonic - Cervelló 27.01.22 (1)

També conegut com avenc de les Tres Boques té una fondària de 20 metres i un recorregut de 69.

Hi participaren en aquesta visita: Dolors Boter, Pere Cantons, José Hidalgo, Mari Oliveras, Toni Robert, Rafel Solanas, Jordi Perera i "Víctor".

Tot i que té una fondària màxima de 20m. com que va fent replans, els nostres amants de les reinstal·lacions (per garantir la seguretat i la integritat de la corda) van utilitzar el primer ancoratge artificial i quatre naturals consecutius. Si voleu seguir aquest exemple us recomano utilitzar una corda de 60m.

...continua en l'apunt següent...