24 de febrer 2022

Avenc de la Plomada - Cervelló 27.01.22 (1)

 

Visita del 27.12.22 per l'equip d'Espeleodijous format per: Dolors Boter, Pere Cantons, José Hidalgo, Mari Oliveras, Toni Robert, Rafel Solanas,Jordi Perera i "Víctor".

Aquesta cavitat, també coneguda con avenc Alícia Gil té 12 metres de desnivell i 72 de recorregut.

Tot i que les topografies publicades no ens ajuden gaire a copsar fàcilment una visió morfològica de la cavitat, podríem dir que bàsicament la cavitat està formada per una sala grosserament hemicónica amb petites “falses” derivacions produïdes pel reompliment sedimentari, i per un pou d’accés cilíndric que desemboca posteriorment amb el volum inferior, actuant com engolidor temporal.

...continua en l'apunt següent...