07 de febrer 2022

Avenc del Racó d'en Juny. Tivissa. (3)

 

...segueix dels apunts anteriors...

L'origen de la cavitat per a mi resulta incert. No ha funcionat com engolidor ja que no hi ha cap signe erosiu. Tampoc es tracta d'una cavitat d'enfonsament característic on trobaríem grans blocs despresos arreu i aquí només els trobem en un sector localitzat. Globalment el que considerem més probable es que es tracta d'un fenomen de dissolució-corrosió, actualment força emmascarat per un abundant procés de litogènesis.

La fracturació
A banda de la estructura tectònica primitiva destaquen alguns elements de fracturació posterior que afecten al conjunt i que és mostren clarament en algunes formes.

Un sostre amb miralls de falla, formacions esberlades, trencaments de grans concrecions sense relació amb un possible vandalisme, etc.

...continua en l'apunt següent...