08 de febrer 2022

Avenc del Racó d'en Juny. Tivissa. (i 4)

...segueix dels apunts anteriors...

Les excèntriques
Aquestes filigranes es localitzen en diversos sostres i parets, evidenciant un microclima favorable a la cristal·lització i elevada concentració gasosa prèvia a l'obertura a l'exterior.


Fluxos ascendents

Localitzats en l'extrem superior SW veiem unes cúpules i conductes de desgassificació, que també ens mostren l'aspecte bretxoide d'aquest tram de roca mare.

Trobareu més informació d'aquesta visita a la nota de l'Espeleodijous: