05 de març 2022

Mina d'aigua de Gassulla. Sant Boi. (i 3)

 

A part de la vàlua que presenten les mines d’aigua com patrimoni cultural, històric i d’aprofitament, sovint també trobem exemples d’utilització biològica, elements geològics i formacions de notable interès estètic pel concrecionament que s’hi ha dipositat com evidència d’un microclima específic. No hi ha dubte que el conjunt representa un entorn que cal documentar i protegir.