06 d’abril 2022

Mina de les Ferreres, Rocabruna. (1)

 


Aquesta nova visita fou el dissabte 02.04.2022. 
L'equip era format per: Estrella, Mari, Merche, Pere, Xavi i "Víctor" + la Paqui que assumí la "vigilància exterior".

Situada a Rocabruna, municipi de Camprodon, la mina de les Ferreres és una xarxa de galeries, que actualment presenta dues boques d’accés penetrable, tot i que tancades amb reixats i panys, que fan necessari disposar-ne d’autorització de visita.

Nosaltres van accedir gràcies a la Merche Gonzàlez que està duent a terme una investigació sobre els ratpenats que l’habiten. En el recompte de la nostra visita va localitzar 35 exemplars (anteriorment n’havia trobat fins a 150). 


Representació 3D i topografia

Ens han facilitat la topografia geològica detallada original de l'Albert Soler (Facultat de Ciències de la Terra, dep. Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada)... amb el compromís de no publicar-la (¿?).

En el conjunt de la mina es diferencien cinc nivells superposats que en total estimem deuen tenir més de dos kilòmetres de recorregut i uns 60 de desnivell.El nivell superior, el número 5, s’anomena mina Romana i és l’accés principal. El seu recorregut potser és el més curt amb uns 300m. Aquestes galeries comuniquen amb el nivell 4.

El nivell 4, que és superposa amb el 3, s’anomena també la mina del mig o mina del coure i té un accés directe des de l’exterior. Creiem que deuen totalitzar un mínim de 800m (400 per cadascun dels dos subtrams).

Actualment per un pou interior amb una escala metàlica des del 3 es baixa als següents pisos. El nivell 2 o mina Gran de la barita (500m de recorregut), i el nivell 1 mina de baix (o mina de la Reina / mina de la Riera) (600m de recorregut).


Mineralogia

Els estudiosos dels minerals tenen aquesta mina uns jaciments molt interessants que han constituït “l’equip de Rocabruna” amb l’amic Rosell al capdavant, autors de diverses publicacions i trobades periòdiques de nivell internacional.

https://issuu.com/rosellminerals/docs/rocabruna-final-lr

...continua en l'apunt següent...