15 d’abril 2022

Mina de les Ferreres, Rocabruna. (i 9)


Floridures i fongs en les restes d'un tronc podrit.