13 d’abril 2022

Mina de les Ferreres, Rocabruna. (7)

 

Les mineralitzacions 

Els jaciments localitzats en aquesta excavació son força diversos, tot i que en finalitzar l'activitat extractiva només se n'extreia coure i ferro, els estudis mineralògics han identificat una cinquantena d'espècies, entre sulfurs, òxids, carbonats, etc.

Mostrem algunes imatges, emmarcades en groc i identificades, extretes de la literatura especialitzada sobre aquesta mina, i seguidament una selecció de les fotos obtingudes en la nostra visita.


...continua en l'apunt següent...