14 de juny 2022

Cova de Toralla (2). El jaciment arqueològic.

Les excavacions i prospeccions realitzades en aquest jaciment (Bosch i Gimpera i més tard Maluquer de Motes) han posat en evidència l'existència de diversos estrats arqueològics a tres moments diferents: Neolític, Bronze Inicial i Bronze Mig, mentre que en superfície han aparegut materials romans.

...continua en l'apunt següent...