16 de juny 2022

Cova de Toralla (4) Les galeries 2.

La cavitat es desenvolupa en els conglomerats massius del Eocè-Oligocé. En aquest punt l’excavació de Llau de Sant Salvador al SW i la vall de Serradell al NE han anat aïllant un esperó rocós. Les infiltracions provinents de nivell de Sant Salvador, situades a major altitud, és dirigeixen cap a la molt més pegona de Serradell i la resultant és el conducte de la Cova de Toralla, que ha anat evolucionant en la mesura que les valls s’anaven aprofundint. 

Morfològicament podem diferenciar diversos nivells (dos de major estabilitat i un intermedi de connexió), que guanyen amplitud alhora que augmenten profunditat. Les quatre boques actuals que drenaven cap a la vall de Serradell han estat modificades per la morfogènesis exterior que les ha deixat “penjades”.

...continua en l'apunt següent...