17 de juny 2022

Cova de Toralla (i 5) Concrecions

 

Habitualment el concrecionament en cavitats conglomeratiques apareix força localitzat en punts d'infiltració fisurals.

En la cova de Toralla hi ha una variada presencia de formes estalagmitiques contrariament a les estalactitiques que no hi apareixen i gairebé no hem sabut veure signes de que hagin estat vandalitzades. Posiblement la causa és la aerocirculació per la diversitat de boques que dificulta l'intercambi de C02 i l'evaporació al sostre precipitant-se exclusivament al terra i parets.


Un didactic exemple de recobriment estalagmitic esberlat pel desplaçament del substrat argilós.