27 de juny 2022

Avenc de la Cuneta (3).

 

El concrecionament

Un tret molt carecterístic d'aquesta cavitat, (generada interiorment i posterior obertura accidental amb la superficie), és la gran profussió de recobriments litogènics que recobreixen integrament les seves parets. 

Sortint

Enllaços interessants:

21.12.2010 espeleobloc: Avenc de la Cuneta 

05.2011 Joan Montoya: GEXXI - LIMPIEZA

25.11.2021 Avenc de la Cuneta (espeleodijous.cat)

I properament reportatge complementari a espeleodijous.cat