02 de març 2021

La mina de Torreblanca (3). La visita.

 


La mina d'aigua de Torreblanca, té una longitud topografiada de 2.370 metres i és un compendi del que es pot trobar en aquests conductes: mina blanca (no revestida), mina bastida o bancada, gatera (on cal anar a quatre grapes), pou de registre (per on accedim a la galeria, pous de buidatge tancats, espiralls de ventilació, aigua a l’estesa (que ocupa tot el terra), aigua en canaleta, guineus o arrels de vegetació exterior de grans dimensions, etc. etc.

No ens atrevim a donar-vos una descripció detallada, tant perquè no som prou competents, com pel fet que en la bibliografia, fotos, vídeo i topografia que inserim trobareu suficient informació.

En aquest apunt podem veure una bona selecció d'imatges de les formes principals, i deixem pel següent un conjunt dels interessants detalls que vam veure. 

Només, des del punt de vista de l’exploració esmentarem que únicament en el pou d’entrada d’uns set metres de profunditat aconsellem utilitzar corda i material de verticals; el recorregut és sovint per galeries de 1,60 d’alt per 0,60 d’ample peró presenta variacions locals de trànsit més còmode i d’altres on cal anar de genolls i un nivell d’aigua també variable on superarem l’alçada de les botes d’aigua, i fins i tot en un lloc de poca alçada, tindrem uns metres a quatre grapes dins de 30 cm d’aigua.Destaquem que cal obtenir permís per a visitar-la. S'ubica dins d'una propietat privada i l’accés a la mina, tal com hem vist està protegit amb un reixat de ferro i pany en l’accés horitzontal (o de sortida) i per una tapadora amb clau en l’accés pel pou d'entrada. 

                                                                                              Segueix en l'apunt de demà...