03 de març 2021

La mina de Torreblanca (4). Detalls.

 


Tot i varietat de detalls que hem fotografiat, com a complement del que ja hem mostrat, fem en aquest apunt una agrupació temàtica d'aspectes interessants.

Mesura d'oxigen

Concrecions. 
Estalactites.
Concrecions. 
Colades i gourgs.

Concrecions. 
Coloracions parietals.

Vegetació. 
Arrels i "guineus"

Xemeneies
Pous de buidatge

Fauna