27 de març 2021

Mina M3 de la Rabassada

La mina M3 o de la font 275, té un recorregut mesurat de 39,31m.
Le dimensions de la galeria en l'entrada son de 0,40x0,50, més endavant permeten posar-se dempeus. El primer tram rectilini (0,40x1,73) és de mina revestida, als 17m està interceptat per una xemeneia o pou d'extracció (inicialment de secció quadrada i després arrodonida); una quinzena de metres més i la galeria fa un gir de 90 graus a l'esquerra i 7 metres després finalitza el cap de mina. 
Com veiem cada cop, el primer que fa el Marcel, és localitzar i adobar la font. Extreu el residus de la mina que poden obturar el flux d'aigua, neteja el tub de sortida i després ho deixa tot ben tapat per evitar l'acció destructiva del senglars.