20 de juny 2021

Mines del Remei. Massis del Montseny. El Brull (Osona/Barcelona).

 

El passat dijous 17.06.2021 un grup de l’’Espeleodijous vam visitar parcialment les mines del Remei o de la Castanya. Erem: Ricard Alsina, Dolors Boter, Estrella Broquetas, Pere Cantons, Jaume Julià, Francesc Mas, Mari Oliveras, Pere Palau, Jordi Perera, Toni Robert, Rafel Solanas,  i "Víctor". 

Vam fer fotos i mesurarem tres excavacions gairebé rectilínies superposades e intercomunicades amb un total de 455,8 metres (primer nivell 175,81 segon 128m i tercer 152m) resten pendents altres dos o tres mines relacionades que vam deixar per una propera ocasió. 

L’Estrella va fer un dels seus wikilocs que podreu trobar en el següent enllaç:

Wikiloc | Ruta El Vilar de la castanya - Mines del Remei

Trobareu un detallat reportatge fotogràfic a :

https://espeleodijous.cat/node/269


Les mineralitzacions estan formades per filons de quars (de color blanc) de direcció N-S encaixonats entre pòrfir i pissarres de l'Ordovicià. Principalment es troben minerals secundaris de coure en forma d’òxids: Malaquita (de color verd), Atzurita (de color blau) i també Calcopirita (color groc daurat). 

Tot plegat aquesta visita fou un pretext per dinar tots junts celebrant els 61 anys de la Mari.