30 de setembre 2021

Avenc d’Enconills. Torà. (1)


El 30.09.2021 vam tornar a visitar aquesta cavitat un grup d’Espeleodijous. L’equip era format per: Ricard Alsina, Dolors Boter, Estrella Broquetas,  Pere Cantons, José Hidalgo, Jaume Julià, Ferran Menendez, Jordi Perera, Toni Robert, Rafel Solanas i “Víctor”.

La singularitat d'aquesta cavitat excavada en el guixos eocènics de la vall del Llobregós, tot i el seu modest recorregut de 128 metres, és la seva fondària de 40 metres, probablement la de major desnivell de les cavitats catalanes en aquests materials. 

Situació

Antecedents
Ja va ésser visitada i topografiada per un de nosaltres el 15.09.1968... és a dir fa ja 53 anys!


Fitxa actualitzada a Espeleoíndex 14.05.2011


Continua en l'apunt següent...