05 de setembre 2021

Matinal del 2.09.2021 al Campgràs (2) Dolines i rasclers.

 
La distribució d'aquestes formes superficials, punts d'absorció de les precipitacions i antesala de les cavitats que es van generant per dessota seu, obeeixen a les condicions topogràfiques hereves de la història geomorfològica i dels processos actuals.

Els camps de dolines, situades en les peneplanes, son objecte de una ràpida evolució, que any darrera any van sent "ocultes" pel l'augment de la vegetació que desdibuixa el seu contorn.

Els rasclers s'estenen arreu, preferentment sobre les calcàries cretàciques, be sigui sobre la roca nua, on la pluja es canalitza creant un micro relleu d'arestes i perforacions, o bé sigui sota una cobertora argilosa que genera formes més arrodonides ja que l'acció de dissolució es desenvolupa més uniformement.

En aquesta ocasió ens endinsem en el rascler utilitzant el GR que s'inicia prop de l'avenc de la Silvia en direcció a l'avenc Asensio, per acostar-nos a l'avenc Gomis i al avenc de la Fragata, que son els objectius d'aquesta activitat.


continua en l'apunt següent...