17 de setembre 2021

Mines a la Riera de Cervelló (3). Mina de Terra Negra.

Les mines de Terra Negra, és un conjunt miner amb cinc boques que segons la topografia de n’Antoni Asensió i companys totalitzen un recorregut de 211 metres.

Les mineralitzacions objecte d’aquesta explotació en les pissarres piritoses del Silurià, son principalment carbonats i sulfurs on els mineròlegs han identificat Marcasita, Pirita, Goethita, Melanterita, Siderita, Quars i Calcita

Tot i els amples volums de les galeries, la presencia de carbó fa que el contacte i l’arrossegament obligats alguns punts de l’exploració, provoca que ens ennegrim pel que es força recomanable dur guants i vestimenta protectora.

Agraïments: 

Finalitzat aquest darrer apunt sobre algunes mines de Corbera, cal posar de manifest el nostre reconeixement a l’amic Juli, estudiós del patrimoni del Baix Llobregat qui proposà aquesta activitat i amb ella el contacte amb d’altres amants del territori. 

També volem deixar explícit l’agraïment als companys Jaume i Nacho que amb entusiasme compatiren amb nosaltres aquesta primera visita al molt interessant patrimoni industrial i natural objecte dels seus treballs. 

Els hi donem les gràcies i esperem poder gaudir de la seva companyia i guiatge en una propera ocasió.