01 de novembre 2021

Avenc dels Estels del Sud /FLOREMA (1).

L’avenc FLOREMA o Estels del Sud, és una petita cavitat situada a Els Ports (Alfara de Carles) de gran interès estètic i morfogènetic.  Segons la topografia publicada presenta una fondària de -24 metres i un desenvolupament d’uns 120m.

És una cavitat prou coneguda i figura en els diferents inventaris, catàlegs i diversos articles accessibles a internet on es pot trobar força informació:

CLUB ESPELEOLOGIA DINAMIC: AVENC DE FLOREMA. (espeleodinamic.blogspot.com)


http://espeleobloc.blogspot.com.es/2012/04/avenc-dels-estels-del-sud.html

 http://espeleobloc.blogspot.com/2013/12/avenc-dels-estels-del-sud-desembre-2013.html


info: http://www.espeleoindex.com/crearPDF.php?id=1632

 
La nostra visita fou el 28.10.2021 i en la web actual de l’Espeleodijous trobareu informació detallada tant de l’accés com de la cavitat.

https://espeleodijous.cat/index.php?node=293

Per evitar reiteracions en aquestes notes només incorporaré una selecció de les fotos que vaig fer. Cal entendre, doncs, que és un complement del ja publicat. Intento no envair el “camí” dels altres, tot i que resulta inevitable retratar els mateixos indrets.

 Continua en els apunts següents...