04 de novembre 2021

Avenc dels Estels del Sud /FLOREMA (5). Concrecionament 2

 


Reexcavació
En el primer eixamplament podem veure l'efecte de la corrosió sobre algunes estalactites que ens mostren la seva estructura interna.


El degoteig
El fenomen d'infiltració per goteig que genera les estalactites, també pot excavar petites incisions en el terra si ja ha després el contingut carbonatat per evaporació en el sostre.

Trencaments

Continua en l'apunt següent...