02 de novembre 2021

Avenc dels Estels del Sud /FLOREMA (2).

 

L’avenc de FLOREMA o avenc dels Estels del Sud, rep aquest darrer nom per trobar-se a prop d’una popular travessa senyalitzada, que proposa recórrer en cinc dies, aquest extraordinari massís.

Excavat en dolomies juràssiques, s’hi accedeix per un orifici accidental, obert en un coll a favor d’una fractura condicionada per l’evolució del relleu. Tot el conjunt estructurat seguint la direcció SW-NE paral·lela als encavalcaments i fracturació locals. La pròpia boca mostra les restes d’un concrecionament anterior.


Continua en els apunt següents...