02 de novembre 2021

Avenc dels Estels del Sud /FLOREMA (3).

 

L'exploració de la cavitat és desenvolupa entre els trams verticals inicials i passos laterals entre el concrecionament per accedir als diferents espais. 

Podríem considerar que és un únic espai en forma de sala allargassada i multipartida per un potent procés litogènic que la subdivideix en les denominades “sales” SIRE, GEB i Tortosa.


Com veiem en aquestes imatges de l'exploració, tot el recorregut és desenvolupa entre un notable concrecionament en el que es distingeixen diverses etapes superposades amb formes parietals, colades,  i varietat de processos estalactítics. 

Tot seguit mostrarem un seguit d'imatges i en l'apunt següent ens detindrem en alguns exemples que considerem que ens poden ajudar a interpretar-los.

Continua en l'apunt següent...