23 de novembre 2021

Forat del Pere Pòstol. Capafonts. (1)

 

Cavitat força coneguda, visitada i publicada el 2017 pels companys Josu i Lluïsa que en aquesta ocasió gaudirem del seu valuós guiatge.

2.09.2017 espeleobloc: Forat del Pere Pòstol. Capafons.

18.11.2021 Forat del Pere Pòstol (espeleodijous.cat)

Visita de Espeleodijous el 18.11.2021Dolors Boter, Estrella Broquetas, José Hidalgo, Lluïsa Mengual, Mari Oliveras, Jordi Perera, Josu Riezu, Toni Robert, Rafel Solanas, i "Víctor".

Situada en les dolomies del Juràssic, el Forat del Pere Pòstol, és singular i especialment interessant per les seves especifiques morfologies hipogèniques. 

Contràriament a la majoria de cavitats en la nostra zona geogràfica que s’originen per infiltració de les aigües superficials aprofitant les discontinuïtats tectòniques, aquesta cavitat situada en un paisatge erm de baixa porositat, sense rasclers ni formes superficials de dissolució, és un conducte desenvolupat en un nivell sub-superficial en el límit de la capa freàtica per fenòmens de condensacció-corrosió que només ha comunicat amb l’exterior per l’ensorrament del seu sostre. 

Presenta un conjunt de morfologies típiques d’aquesta gènesi: cúpules, subcirculars, oulets, etc. que configuren fluxes on la circulació genera un creixement per ascens.

Adjuntem unes imatges típiques extretes de la literatura especialitzada i seguidament mostrem un recorregut per la cavitat destacant aquestes formes.Presento a continuació una selecció de les fotos que vaig fer que complementen les ja publicades en l'Espeleodijous.


... continua en l'apunt següent...