24 de maig 2021

Font petita de Can Pasqual.Vallvidrera.

 Vam visitar aquesta mina d’aigua el dilluns 17.05.2021 Estrella, Ignasi, Marcel i “Víctor” fou la segona activitat d’aquesta tarda després del col·lector de la Bonaigua.


Es tracta d’una petita excavació situada en un sector força emboscat a prop de la masia de Can Pascual. Una porta de ferro, avui gairebé desencaixada i oberta, permet l’accés a la galeria que té un recorregut rectilini amb dos girs de gairebé 90º amb un total de 36 metres, i unes dimensions que possibiliten una fàcil progressió amb una secció de 1’06m d’amplada i 1’81m d’alçada.
Aquesta font presenta al seu inici un bonic decantador amb una aixeta. Constatem que ja fa força temps que no hi raja.
A les proximitats trobem les runes d’una antiga planta embotelladora. En el seu moment era considerada curativa i com tantes a l’època (segle XIX) destacaven el seu contingut radioactiu.

Certament la descoberta de la radioactivitat per Marie Curie amb la capacitat de cauteritzar les ferides dels soldats, en la Primera Guerra Mundial, gràcies al gas invisible que travessava els recipients de vidre, que actualment denominaríem radó i que també causa altres efectes indesitjables.


https://fontscollserola.com/?p=867