30 de maig 2021

Turó de Montcada. Visita a la mina núm.4 (de la pols).

 

La Mina número 4 fou la que visitarem en segon lloc el passat dimarts 25.05.2021.

Veieu la localització i l’itinerari que ens recomanà en Carlos en el anterior apunt:
https://naturaendins.blogspot.com/2021/05/turo-de-montcada-mines-2-3-i-4.html

L'accés, quadrat, presenta un primer ressalt de 1,5 m, fàcilment desgrimpable. Continua una galeria formigonada, que baixa en pendent amb graons, fins que un pou rodó talla el conducte. Podem creuar el pou però la galeria finalitza ràpidament. Cal baixar el pou de 6 metres. Com d'habitual instal·lem en un element "natural" una mena de pont o carcassa industrial que penja del sostre.

Aterrem en una sala de 9 x 13 m. , cap al NW encaixada a la paret hi ha restes de maquinaria rovellada, una mena de tremuja/piconadora que obtura un incipient conducte. 

Cap el SE és desenvolupa una notable galeria de prop de 50 metres que finalitza en una obturació; entre sediments i un gran bloc, veiem la llum exterior, la gran quantitat de pols s'aixeca al menor moviment i les fotos obtingudes resulten totalment impresentables.  

Retornem a la sala i 3 metres per sota d'ella hi ha un conducte amb ferralla i restes d'una cinta transportadora, que resta obturat pels dos extrems. 

Com que no trobem cap altra continuació practicable anem cap la següent "mina".
Com fem en aquestes visites, primer entrem fotografiant i avaluant les dimensions,  i al sortir prenem les mesures per fer-hi el corresponent dibuixet.

Analitzant l'estructura i les restes que encara romanen, entenem que aquestes galeries podrien ser un  dispositiu industrial dissenyat per abocar-hi els rocs que s'extreien de la pedrera, esmicolar-los i retornar-los fets pols a l'exterior per la galeria horitzontal.