11 de maig 2021

Mines pels vessants de la Penya del Moro (2). Mina Superior de Can Coscoll

 

Estudiada pel Grup Espeleològic Rats Penats de Sant Just Desvern i també inventariada  a les Fonts de Collserola. El paratge és prou emboscat, però ens aconsellen que no subministrem aquí les coordenades precises de localització, assegurant-nos que ells les facilitaran als qui les demanin tot recomanant-les que procurin transitar amb la màxima cura possible.

Aquesta interessant mina presenta dos accessos; el clàssic horitzontal que podríem anomenar pis inferior que fou el que vam recorre en aquesta visita, i un segon pis que s’accedeix des del pou de l’entrada superior. Aquest accés tot i que sembla desgrimpable, la situació penjada en un lateral recomana despenjar-se amb material de verticals. El Juli m’ha enviat les fotos del pis superior que realitzaren en les primeres visites, tot comentant que les seves petites dimensions, no justifica que li dediquem una nova visita.

La galeria inferior, s’inicia per un tram embassat i una represa que acumula l’aigua fins un nivell que pot arribar fins les cuixes. Als pocs metres el pendent ascendent fa disminuir la fondària i podem avançar en sec. La galeria és la típica d’aquestes excavacions, amplades entre 50cm i prop de 90cm en la base de les xemeneies, i alçades mitjanes de 1,50m amb punts més reduïts on cal ajupir-se. Sectors revestits i d'altres amb les parets en roca mare. El tram final està ben decorat per formacions estalactitiques i parietals.

L’equip sanjustenc realizà la topo i la presentà dibuixada en un gran format (que he rebut en 10 fulls) i que presento adaptada al format del bloc per tal que sigui visible amb facilitat. És cert que hi ha petits detalls que són inapreciables en aquesta visió, com per exemple tal com diu el Juli “El pou de buidatge que hi ha a mitja mina presenta un tram de maons que dóna la impressió de que es tracta d’una galeria tapiada, tal com em va comentar el company de Les Corts. Mirant el detall de la topo queda evident la funcionalitat d’aquell tram bancat amb maons. Mentre tot el pou està excavat en esquists del paleozoic suficientment sòlids, aquells maons protegeixen el sector en que les parets del pou estan excavades en les marges del quaternari, fàcilment dehiscents.” El total del recorregut projectat és de 72 metres.

Mesures d'oxigen, temperatura i humitat a la boca. 

Galeria inferior

Al cap de la mina, han deixat un fantasmagòric ninot, amb un embolcall al terra que suposem deu de contenir un d'aquests geocachings difícils. Nosaltres no el vam obrir.
Mesures a l'interior.

La darrera xemeneia, tancada amb una llosa, és el pou de la boca superior, on és desenvolupa una galeria penjada de 17 metres que podem veure en les fotos que ens ha subministrar el Juli.

Galeria superior